Har du besökt Falu koppargruva?

 

Falukorv och Falu rödfärg har de allra flesta hört talas om men vet du var det kommer från? Korven sägs komma från de djur som slitit ut sig i gruvan och som sedan slaktades och åts upp (jag vet inte om det är sant eller en skröna) och färgen skapades av restprodukter som kom från brytningen av mineralen koppar. 

Gruvan har varit i bruk sedan 800-talet och sedan slutet av 1200-talet så var den av intresse för hela riket. Hela två tredjedelar av hela världens koppar kom härifrån under 1600-talet och det var då en jätteindustri som sysselsatte tusentals människor. Gruvan består idag av fler än 4 000 schakt och den enda verksamhet som bedrivs här är framställningen av pigment för Falu rödfärg. 

Välbesökt sedan 1970

Redan 1970 öppnades gruvan för allmänheten. Efter säkerhetsutrustning monterats och elektriker i Falun installerat modern belysning kunde vi vanliga åka ner i gruvan och besöka delar av den. Det beräknas ha kommit fler än två miljoner besökare hittills! 

Sedan 2001 är gruvan ett världsarv, utsett av Unesco. Det betyder att den kommer att bevaras för framtiden. Det betyder också att besök kan komma att begränsas en hel del så vill du besöka gruvan och höra alla de spännande berättelserna så kanske du får skynda dig. Att få höra om mannen som försvann ner i ett hål för att hittas först efter 42 år - och då se ut som om han avlidit samma dag - är spännande. 

12 Nov 2021